Background Image

ที เอช เอ ซี เปิดตัวระบบ TalkDD ระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย | ข่าวสาร

Post Image
21 June 2016

ที เอช เอ ซี เปิดตัวระบบ TalkDD ระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย


ที เอช เอ ซี ฯ เปิดระบบระงับข้อพิพาททางออนไลน์  ลุยระงับข้อพิพาทเพื่อผู้ซื้อขายออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งสร้าง ODR Society พื้นที่ "ทอล์คดีดี" เชื่อมผู้ซื้อผู้ขายออนไลน์เข้าด้วยกัน
 ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดมิติระบบยุติธรรมยุคใหม่รองรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) มาใช้ครั้งแรกในประเทศไทย  ด้วยการพัฒนา "ทอล์คดีดี (TalkDD)" ระบบบริการระงับข้อพิพาทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกในเมืองไทยอย่างครบวงจรซึ่งครอบคลุมการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ การเจรจาออนไลน์และหากผู้ซื้อผู้ขายเจรจาระหว่างกันไม่สำเร็จ เรื่องจะเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทออนไลน์โดยอัตโนมัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและได้การรับรองเข้ามาทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือผู้ประนอมข้อพิพาทให้กับคู่กรณี
ทอล์คดีดีจะช่วยให้ผู้ซื้อผู้ขายประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาทออนไลน์ ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) สามารถรองรับการเติบโตของตลาดออนไลน์ในประเทศไทยที่มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านบาท และรองรับผู้ประกอบออนไลน์ พร้อมเปิดให้บริการ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป พร้อมใช้ฟรี 6 เดือนในช่วงทดลองระบบ และเมื่อพร้อมเปิดใช้จริง มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 499 บาทต่อปี สำหรับร้านค้าที่สมัครร่วมโครงการภายในปีแรก


นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กล่าวว่า "เนื่องด้วย ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมในการระงับข้อพิพาทจากทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในการค้าระหว่างประเทศ โดยการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทย มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านบาท และมีผู้ประกอบการกว่า 5 แสนราย นำมาซึ่งข้อพิพาทในการซื้อขายระหว่างลูกค้าและร้านค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
กระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปัจจุบัน ยังเป็นการดำเนินงานแบบตัวต่อตัว คือผู้ที่ร้องเรียนต้องติดต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถให้บริการระงับข้อพิพาทที่ครบวงจรและรวดเร็ว อีกทั้งยังขาดบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงานที่เพียงพอต่อปริมาณข้อร้องเรียนที่เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ จึงพร้อมเป็นผู้นำในการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ "ทอล์คดีดี (TalkDD)" หรือระบบการให้บริการระงับพิพาทพาณิชย์ออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในประเทศไทย"

นายพสิษฐ์ เผยถึงรูปแบบการให้บริการครั้งนี้ว่า "ทางร้านออนไลน์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ พร้อมทั้งจะได้รับตราโลโก้"ทอล์คดีดี (TalkDD)" ไปติดที่เว็บไซต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เข้าใช้บริการ โดยหากเกิดข้อพิพาท อาทิได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับสินค้า ฯลฯ ทางผู้ซื้อสามารถร้องเรียนผ่านระบบ โดยกดที่ตราโลโก้ทอล์คดีดี จากหน้าเว็บไซต์ของผู้ขายได้ทันที หรือสามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.talkDD.com เพื่อเจรจากับทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อมีการประนีประนอมสำเร็จ ทางระบบจะจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ (Settlement Agreement) ส่งมอบให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย แต่หากการประนอมข้อพิพาทไม่สำเร็จ   ระบบจะจัดทำข้อเสนอแนะ (Recommendation) จากผู้ประนอมให้ทั้ง2ฝ่าย หลังจากนั้นหากคู่กรณีประสงค์ที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมเต็มรูปแบบ (นอกระบบทอล์คดีดี) โดยผ่าน ที เอช เอ ซี ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน และทาง ที เอช เอ ซี จะรรวบรวมข้อมูลรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและอัพเดทตลอดเวลา เพื่อเป็นหลักประกันความมีตัวตนของร้านค้า เพื่อรองรับข้อพิพาทของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ไทยจากผู้ซื้อทั่วโลก"
                                  
ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ยังกล่าวอีกว่า "ได้จับมือกับพันธมิตรอื่นๆที่ผู้ซื้อ ผู้ขายบนระบบออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสร้าง ODR Ecosystem. สำหรับระงับข้อพิพาทในการซื้อขายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เน้นกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์รายย่อยมาใช้ประโยชน์ระบบอย่างเต็มที่ โดยในช่วงทดสอบระบบผู้ประกอบการออนไลน์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อทดลองใช้งานฟรี 6 เดือน และสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายการตลาด โทร.+66 (0) 2018 1615 ต่อ 109-110 Email:[email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.talkDD.com"

ที่มา: http://www.acnews.net/detailnews_eco.php?news_id=N255911981