วิธีการวาง Source Code รูปสัญลักษณ์ Talk DDขั้นตอนที่ 1
หลังจากที่ท่านได้สมัครสมาชิกกับทาง Talk DD สามารถ Login เข้าระบบที่ https://talkdd.com/app เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2
เลือกที่เมนูสัญลักษณ์ 
จากนั้นให้ Copy Code ของท่านเอาไว้ โดยคลิกลากคลุมเลือกแถบข้อความ Source Code แล้ว คลิ๊กขวา กด Copy

ขั้นตอนที่ 3
เปิด ไฟล์หน้าแรก (Homepage) เว็บไซต์ของท่าน (php , asp , other) ด้วยโปรแกรม Note pad หรือ โปรแกรมสร้างเว็บไซต์อื่นๆ เช่น Dreamweaver หรือ Edit Plus เช่น ไฟล์ Default

ขั้นตอนที่ 4
นำ Source Code ที่ Copy ไว้ นำไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ ในหน้าเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 5
เปิดเว็บไซต์ของท่านด้วย Web browser ท่านจะเห็นสัญลักษณ์ Talk DD Registered ปรากฎในตำแหน่งที่ท่านต้องการ