Background Image

บริการของเรา สำหรับร้านค้า

“TalkDD  ช่วยเหลืองาน customer service ใส่ใจแก้ไขปัญหา อย่างจริงใจ"

         ปัจจุบันสถิติการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็ปไซต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่ตามมาอันหลักเลี่ยงไม่ได้คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ซื้อรู้สึกไม่มั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์


         TalkDD จะทำหน้าที่เป็น customer service ให้กับร้านค้าของคุณ เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวในการช่วยบริการจัดการข้อมูลที่คุณจะสามารถพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตร สำหรับสมาชิกร้านค้าที่เข้าร่วม สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับมีดังนี้

         •       สัญลักษณ์ (Logo) TalkDD เพื่อแสดงบนเว็ปไซต์ของคุณ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าคุณพร้อมที่จะเจรจาพูดคุยหากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการซื้อขาย

         •       สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าคุณได้

         •       ระบบการเจรจาแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติที่มีความรวดเร็วและครบวงจร ที่จะช่วยคุณรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ และจะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก

เริ่มต้นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณในวันนี้