Background Image

แพคเกจ

แพคเกจสำหรับร้านค้า
 
เมื่อคุณซื้อแพคเกจกับ TalkDD ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ คือระบบที่จะให้ให้บริการพิ้นที่การเจรจาระหว่างคุณกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
ให้คุณสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างสร้างสรรค์ และรวดเร็ว ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบธุรกิจของคุณ TalkDD
จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนระบบ Customer Service ให้กับคุณ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาทำระบบเอง และไม่ต้องเสียเงินจ้างบุคคลากรเพิ่มทดลองใช้ฟรี 6 เดือนแรก 
ไม่จำกัด
499 บาท
499 บาท ระยะเวลา 6 เดือน
ไม่จำกัดจำนวนเรื่องร้องเรียน
​ระยะเวลาการใช้งานในระบบ 6 เดือน


สามารถชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 33 เลขที่บัญชี 982-7-81617-9
และกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: [email protected] หรือ แฟกซ์มาที่ 02-018-1632